Københavns Energi: Ændrede betalingsbetingelser for kogegaskunder

En gradvis ændring i betalingsbetingelserne fra bagudbetaling til forudbetaling for et halvt år er ikke i strid med varmeforsyningsloven, så længe en eventuel rentefordel kommer forbrugerne til gode

Levering af kogegas omfattet af varmeforsyningsloven. En gradvis ændring i betalingsbetingelserne fra bagudbetaling til forudbetaling for et halvt år er ikke i strid med varmeforsyningsloven, så længe en eventuel rentefordel kommer forbrugerne til gode. En fast betaling som ikke er afhængig af forbrug er dog i strid med varmeforsyningsloven.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018