Kommunale forsyningsvirksomheders gebyrer for for sen betaling

Værker kan kun opkræve gebyrer for erindringsskrivelser mv., når disse fremgår af værkets leveringsbetingelser

Værker kan kun opkræve gebyrer for erindringsskrivelser mv., når disse fremgår af værkets leveringsbetingelser. Gebyrerne må ikke overstige de gennemsnitlige rimelige omkostninger, men er ikke betinget af at skulle afspejle den reelle omkostning. Et gebyr på 250 kr. finder Energitilsynet, at overstige hvad der normalt kan anses for en nødvendig, rimelig gennemsnitsomkostning.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018