Kommuner: Indtægt på ca. 340 mio. kr. fra energivirksomhed

Den 1. februar hvert år skal kommunerne indberette uddelinger og vederlag fra kommunens energivirksomheder og solcelleanlæg til Energitilsynet. Indberetningen sker som et led i modregning, der hvert år foretages i kommunernes statstilskud 

Den 1. februar hvert år skal kommunerne indberette uddelinger og vederlag fra kommunens energivirksomheder og solcelleanlæg til Sekretariatet for Energitilsynet (SET). Indberetningen sker som et led i den modregning, der hvert år foretages i kommunernes statstilskud. Modregningen varetages af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018