Kommunernes årlige indberetning om deres el- og varmevirksomheder mv. for 2013

Kommunerne skal hvert år senest den 1. februar indberette til Energitilsynet, hvorvidt de har modtaget værdier fra deres kommunalt ejede virksomhederomfattet af el- og varmforsyningsloven

Kommunerne skal hvert år senest den 1. februar indberette til Energitilsynet, hvorvidt de har modtaget værdier fra deres kommunalt ejede virksomhederomfattet af el- og varmforsyningsloven.

Afgørelse:

- At Herning Kommunes, Faaborg-Midtfyn Kommunes og Køge Kommunes indberettede rådighedsbeløb inkl. renter godkendes med forbehold for revisors erklæring om rigtigheden og fuldstændigheden heraf senest den 1. september 2014 og med forbehold for resultatet af den kommende stikprøveundersøgelse.
- At erklæringerne fra samtlige 90 kommuner om ikke-overførsel af energimidler til vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter indtil videre tages til efterretning, dog med forbehold for revisors erklæring om rigtigheden og fuldstændigheden heraf senest den 1. september
2014 og for resultatet af den kommende stikprøveundersøgelse.

 

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018