Kommunernes indberetning om uddelinger og vederlag fra virksomheder under el- og varmeforsyningsloven

Energitilsynet traf afgørelse om, at give Indenrigs- og Socialministeriet meddelelse om de indberettede rådighedsbeløb inkl. renter angående modtagne værdier fra kommunernes el- og varmevirksomheder

Energitilsynet traf afgørelse om, at give Indenrigs- og socialministeriet meddelelse om de indberettede rådighedsbeløb inkl. renter angående modtagne værdier fra kommunernes el- og varmevirksomheder og om, hvorvidt der er overført energimidler til vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter i strid med el- og varmeforsyningslovene.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018