Konsekvenser af evt. salg af Svendborg Kommmunes affaldsforbrændingsanlæg

Vurdering af konsekvenserne af evt. salg af Svendborg Kommmunes affaldsforbrændingsanlæg. Energitilsynet tilkendegav blandt andet, at indfrielse af restgæld i forbindelse med salg af forsyningsvirksomheden ikke medførte registrerings- og indberetningspligt

Energitilsynet tilkendegav, at indfrielse af restgæld i forbindelse med salg af forsyningsvirksomheden ikke medførte registrerings- og indberetningspligt. Vederlag fra salg kan stå opført på mellemregningskontoen i en tidsubegrænset periode. Sekretariatet blev bemyndiget til forhandling med kommunen om løsninger.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018