Korsør Kommune: Omstrukturering af den kommunale varmeforsyning

Energitilsynet vedtog, at den selskabsmæssige omstrukturering ikke i sig selv rejser spørgsmål om forbrugernes forkøbsret til kommunens fremføringsanlæg

Energitilsynet vedtog, at den selskabsmæssige omstrukturering ikke i sig selv rejser spørgsmål om forbrugernes forkøbsret til kommunens fremføringsanlæg jf. VFL, § 23 f, stk. 1 jf. § 23 f, stk. 3. Energitilsynet finder ikke, at varmeforsyningsloven hjemler Energitilsynet adgang til forhåndsgodkendelser vedrørende registreringsordningen.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018