Kriterier for dispensation fra revisorerklæring for overskudsvarmeleverandører

Energitilsynets tilkendegivelse om kriterier, der hver for sig er relevante og kan indgå i en konkret samlet vurdering af, om dispensation fra revisorerklæring på priseftervisning kan opnås

 

Energitilsynet har tilkendegivet hvilke kriterier, der kan indgå i vurderingen af, om en leverandør af overskudsvarme kan opnå dispensation fra revisorerklæring på priseftervisning.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018