Kriterier for skønnet over rimelig forrentning af indskudskapital

Energitilsynet har tilkendegivet hvilke forhold, der kan og skal inddrages i skønnet over en rimelig forrentning af indskudskapitalen

Energitilsynet har tilkendegivet hvilke forhold der kan og skal inddrage i skønnet over en rimelig forrentning af indskudskapitalen i den enkelte varmevirksomhed i forbindelse med Energitilsynets godkendelse af forrentning af indskudskapital.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018