Leveringsvilkår som følge af overtagelse af Hou Kraftvarmeværk

Leveringsvilkår som følge af Aalborg Kommune, Fjernvarmeforsyningens overtagelse af Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a

Energitilsynet tilkendegav, at et krav overfor nye forbrugere (der ikke er omfattet af forblivelsespligt) om bindingsperiode med betaling af kraftvarmetillæg i 12 år eller betaling af engangsbeløb var urimeligt, fordi forbrugerne ikke efter de offentlige regler kan kræves tilsluttet.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018