Markant lavere forrentning af indskudskapital for varmevirksomheder efter nye regler

Forsyningstilsynet har afgjort, at Ringsted Fjernvarme kan opkræve 114.990 kr. hos virksomhedens varmeforbrugere til forrentning af indskudskapitalen for 2019

Det er første gang, at Forsyningstilsynet har behandlet en ansøgning fra en varmevirksomhed og godkendt forrentning af indskudskapitalen efter de nye regler, som blev indført i maj 2017 om opgørelse af varmevirksomhedernes forrentningsgrundlag.

Var der ikke indført nye regler, så kunne Ringsted Fjernvarme have opkrævet ca. 2,1 mio. kr. i 2019 hos varmeforbrugerne til forrentning af indskudskapitalen.

Man kan dog ikke konkludere, at regelændringen vil have samme markante effekt i de efterfølgende sager, som Forsyningstilsynet for tiden behandler efter ansøgninger fra varmevirksomheder om forrentning.

Fakta

Varmevirksomheder kan i henhold til varmeforsyningsloven ansøge Forsyningstilsynet om at få godkendt opkrævning af forrentning af indskudskapital hos varmeforbrugerne.

Reglerne på området blev ændret i maj 2017 så varmevirksomheder fremover alene kan få godkendt forrentning af den del af indskudskapitalen, der anvendes til virksomhedens drift eller anlægsinvesteringer, også kaldet anvendt indskudskapital. Regelændringen betyder derfor som udgangspunkt, at den forrentning, virksomhederne får godkendt og kan opkræve i varmeprisen fremadrettet, bliver mindre end tidligere.

Forsyningstilsynet har modtaget ansøgninger fra 24 virksomheder om forrentning af indskudskapital, som alle skal behandles efter de nye regler. Effekten af regelændringen varierer dog betydeligt og afhænger bl.a. af hvilket grundlag virksomhederne tidligere har ansøgt om forrentning på baggrund af, samt finansieringen af virksomhedens drift og anlægsinvesteringer, herunder afskrivninger på anlæg.

Afgørelsen med bilag kan findes her på siden.

Reglerne om forrentning af indskudskapital kan findes her

Kontakt

Torben Hvidsten, kommunikationsrådgiver, +45 4171 5360 / tohv@forsyningstilsynet.dk

 

Med venlig hilsen

Forsyningstilsynet