Middelfart Fjernvarme: Spørgsmål vedrørende ekstern revisorundersøgelse

Omkostninger til en ekstern revisorundersøgelse kunne indregnes i varmeprisen, da undersøgelsen skulle fastlægge, om der skulle ske tilbagebetaling til forbrugerne samt, om der var begået svig

Omkostninger til en ekstern revisorundersøgelse kunne indregnes i varmeprisen, da undersøgelsen skulle fastlægge, om der skulle ske tilbagebetaling til forbrugerne samt, om der var begået svig. Afgørelse af spørgsmålet om hvorvidt betaling af tilslutningsbidrag kan ske i form af restaurationsbesøg, ligger udenfor tilsynets kompetence og må henvises til almindelige domstolene.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018