Modregning af vederlag ved salg af varmevirksomhed

Modregning af vederlag ved salg af varmevirksomhed - Herning Kommune

Som følge af en overgangsbestemmelse i varmeforsyningsloven har Energitilsynet tilkendegivet, at Herning Kommunes vederlag for afståelse af aktier i EnergiGruppen Jylland Varme A/S skal behandles efter modregningsregler, der var gældende på overdragelsestidspunktet.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018