Modregning ved udbetaling af indskudskapital

Det udløser modregning i kommunernes bloktilskud, hvis kommunalt § 60 selskab udbetaler indskudskapital i bestemt situation

Energitilsynet har tilkendegivet, at det udløser modregning i kommunernes bloktilskud, hvis et kommunalt § 60 selskab (affaldsforbrændingsanlæg) udbetaler hele eller dele af de deltagende kommuners indskudskapital til deltagerkommunernes forsyningsområde til nedbringelse af gebyrer på affald mv.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018