Nægtelse at overtage vedligeholdelsen af fjernvarmeledninger i krybekældre i boligforening

Albertslund Varmeværk: Nægtelse af at overtage vedligeholdelsen af fjernvarmeledninger i krybekældre i Vridsløselille Andelsboligforening

Energitilsynet finder det, ud fra et lighedsprincip, urimeligt at et varmeværk ikke vedligeholder ledninger i en andelsforenings krybekældre, når værket varetager denne opgave overfor lignende forbrugere. Tilsynet finder derfor, at en ligestilling kunne ske ved værkets overtagelse af vedligeholdelsen, eller at yde et fradrag til foreningen for vedligeholdelse af ledningerne.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018