NESA: Klage over fjernvarmeprisen i Skævinge

Energitilsynet vedtog at godkende tilbagebetalingen af de elprismæssige henlæggelser til finansiering af kraftvarmeanlægget inkl. en forrentning

Energitilsynet vedtog, at godkende tilbagebetalingen af de elprismæssige henlæggelser til finansiering af kraftvarmeanlægget inkl. en forrentning. Renten skal være markedsbestemt og fremstå som omkostningspost i grundlaget for fastsættelsen af fjernvarmeprisen jf. VFL, § 20, stk. 1, sammen med oplysning om årets tilbagebetaling af henlæggelser og henlæggelsessaldoen jf. VFL, § 21, stk. 1.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018