NESA Varme: Salg af kraftvarmeværk og tilhørende varmedistributionsnet

Energitilsynet pålagde NESA at forlænge forbrugernes beslutningsfrist

Energitilsynet vedtog, at beslutningsfristen på 3 måneder jf. VFL, § 23 f, stk. 4, først skal løbe fra den dag, hvor de nødvendige oplysninger var tilgængelige for forbrugerne. NESA blev af Energitilsynet pålagt, at forlænge fristen til 22. januar 2005 jf. VFL, § 21, stk. 4.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018