NVEs overtagelse af Sorø kommunale el- og varmevirksomhed

Energitilsynet vedtog at godkende Sorø Kommunes opgørelse af indskudskapital i elforsyningen. Sorø Kommune skal tilbageføre overdækningen på den kommunale varmeforsynings mellemregningskonto ultimo 2003 til tidligere forbrugere

Energitilsynet vedtog, at godkende Sorø Kommunes opgørelse af indskudskapital i elforsyningen. Sorø Kommune skal tilbageføre overdækningen på den kommunale varmeforsynings mellemregningskonto ultimo 2003 til tidligere forbrugere hos Sorø Kommunes fjernvarmeforsyning. Tilsynet vil tage stilling til overdækningen i elforsyningen, når drøftelserne med Dansk Energi er tilendebragt.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018