Ny mere målrettet kontrolstrategi på varmeområdet

Energitilsynet har vedtaget en ny målrettet kontrolstrategi på varmeområdet

Energitilsynet har vedtaget en ny mere målrettet kontrolstrategi. På baggrund af en konkret vurdering udtages problemfyldte områder til kontrol. Disse kontroller vil herefter omfatte væsentlig flere virksomheder end de hidtil 20 årligt stikprøvevalgte virksomheder, hvor der er foretaget en totalgennemgang af deres anmeldelser, budgetter og priseftervisninger. I 2014 vil det udvalgte kontrolområde være overdækninger.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018