Nye regler om ensretning af regnskabsår mv. på varmeområdet

Baggrunden er lovforslag om standardisering af regnskabsføring mv. til brug for indtægtsrammeregulering og benchmarking på varmeområdet

Baggrunden for sagen er et lovforslag (L 93) om standardisering af regler for varmeforsyningsvirksomheders regnskabsføring og indberetning af data til brug for indtægtsrammeregulering og udvikling af benchmarking.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018