Økonomisk enhed ved beregning af udtrædelsesgodtgørelse

Spørgsmål om økonomisk enhed ved beregning af udtrædelsesgodtgørelse fjernvarmevirksomhed

Energitilsynet tilkendegav, at hvis en varmeforsyningsvirksomhed driver flere tekniske anlæg, er det den samlede virksomheds økonomi, der skal lægges til grund ved vurderingen af, om ”virksomheden er økonomisk veldrevet”, og hvis virksomheden har prisdifferentieret overfor overforbrugerne skal denne pris lægges til grund ved beregningen af udtrædelsesgodtgørelse.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018