Øster Toreby Varmeværk: Indregning af kursgevinst/tab

Energitilsynet tilkendegav, at værket kan indregne realiseret kurstab over en 15-årig periode i takt med at lån afdrages

Energitilsynet tilkendegav, at værket kan indregne det realiserede kurstab over en 15 årig periode i takt med at lånet afdrages. Værket kan ikke ved prisfastsættelsen indregne urealiserede kursgevinster eller kurstab på værdipapirer og ikke indregne urealiserede kurstab på udlandslån.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018