Omkostningsfordeling for affaldsbaseret kraftvarme: Miljøafgiften på affald

Omkostningsfordeling for affaldsbaseret kraftvarme: Miljøafgiften på affald. Energitilsynet vedtog at miljøafgift ikke er en nødvendig udgift, men må betragtes som en særomkostning, der belaster affaldssiden

Energitilsynet vedtog, at miljøafgift ikke udgør en nødvendig udgift i henhold til Varmeforsyningslovens § 20. Miljøafgiften må betragtes som værende en særomkostning, der alene belaster affaldssiden.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018