Opfyldelse af en bestemmelse i varmeforsyningsloven om forbrugerindflydelse

E.ON Varme Danmark: Opfyldelse af en bestemmelse i varmeforsyningsloven om forbrugerindflydelse. Energitilsynet vedtog, at selskabets vedtægter, efter forhandling med Energitilsynet, er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven

Energitilsynet vedtog, at selskabets vedtægter, efter forhandling med Energitilsynet, er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven. Energitilsynet anbefalede, at vedtægterne bringes i overensstemmelse med ”Retningslinjer for kommunalbestyrelsesvalgte medlemmer til bestyrelsen”.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018