Opkrævning af effektbidrag ved anvendelse af omregnet forbrug

Frøstrup Fjernvarmeværk: Opkrævning af effektbidrag ved anvendelse af omregnet forbrug. Varmeforsyningsloven regulerer ikke grundlaget for et værks effektbidrag. Ifølge praksis skal beregningsmetoden ske på et objektivt og sagligt grundlag

Varmeforsyningsloven regulerer ikke grundlaget for et værks effektbidrag. Ifølge praksis skal beregningsmetoden ske på et objektivt og sagligt grundlag. Det må anses for urimeligt, at effektbidrag varierer med den enkelte fjernvarmeforbrugers aktuelle aftag af energi kombineret med en minimumsdebitering, da bidraget så ikke afspejler forbrugernes træk på værkets kapacitet.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018