Overdragelse af Grevinge Herrestrup Kraftvarmeværk

Overdragelse af Grevinge Herrestrup Kraftvarmeværk: Tilskud i henhold til varmeforsyningslovens § 20a, stk. 6. Sagen ligger uden for Energitilsynets kompetence

Sagen drejede sig om, hvorvidt overdragelsen af et kommunalt kraftvarmeværk til en privat virksomhed indeholdt tilskud i strid med varmeforsyningslovens bestemmelser. Energitilsynet tilkendegav på baggrund af lovgrundlaget og sagens faktum, at spørgsmålet om tilskud til forbrugerejet andelsselskab falder udenfor varmeforsyningslovens § 20a, stk. 6 og dermed ikke er underlagt Energitilsynets kompetence.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018