Overholdelse af selskabets vedtægter om forbrugerindflydelse

E.ON Varme Danmark ApS: Overholdelse af selskabets vedtægter om forbrugerindflydelse. Manglende overholdelse af selskabets egne vedtægter om forbrugerindflydelse i bestyrelsen medfører, at bestyrelsen ikke har været beslutningsdygtig i møder uden forbrugerrepræsentanterne. Tilsynet udtrykte skarp kritik

Manglende overholdelse af selskabets egne vedtægter omkring forbrugerindflydelse i bestyrelsen medfører, at bestyrelsen ikke har været beslutningsdygtig i de afholdte møder hvor forbrugerrepræsentanterne ikke har været til stede. Tilsynet udtrykte skarp kritik af og vedtog skærpet tilsyn mht. overholdelse af forbrugerindflydelsesbestemmelserne.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018