Præstø Fjernvarmes køb af kommunes varmetransmissionsledning

Præstø Fjernvarme: Køb af Præstø kommunes fjernvarmetransmissionsledning. Prisfastsættelse af transmissionsledning skal ske på markedsvilkår

Prisfastsættelse af transmissionsledning skal ske på markedsvilkår. Fradrag i købsprisen for allerede indregnede renter og afskrivninger i fjernvarmeprisen er et rimeligt vilkår i købsaftalen.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018