Præstø Kommunes salg af Præstø Kraftvarmeværk til Sydkraft

Præstø Kommunes salg af Præstø Kraftvarmeværk til Sydkraft samt klage fra Præstø Fjernvarme over procedure og vilkår for Sydkrafts køb samt klage over fjernvarmepriserne

Efter varmeforsyningslovens § 23 f omfattes kun fremføringsanlæg af forkøbsretten, i dette tilfælde transmissionsledningen. Det anses ikke for urimeligt, at købsprisen som udgangspunkt gennem forrentning og afskrivning indregnes i varmeprisen, jf. varmeforsyningsloven § 21, stk. 4.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018