Praksis for afvikling af over- eller underdækning

Energitilsynet tilkendegav, at under- eller overdækning skal indtil videre forsat opkræves og tilbageføres i den varmepris, der gælder for det år, som følger umiddelbart efter det år under- eller overdækningen vedrører

Energitilsynet tilkendegav, at under- eller overdækning skal indtil videre forsat opkræves og tilbageføres i den varmepris, der gælder for det år, som følger umiddelbart efter det år under- eller overdækningen vedrører. Ved akkumulerede beløb, kan fjernvarmeforsyningen selv vælge bagudrettet regulering.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018