Praksis fra Energiprisudvalgene om tinglysning

Energitilsynet vedtog at fortsætte vurderingen af konkrete henvendelser fra forbrugere eller forsyningsvirksomheder vedrørende tinglysnings eventuelle betydning for vurderingen i henhold til energiforsyningslovene

Energitilsynet vedtog, at fortsætte vurderingen af konkrete henvendelser fra forbrugere eller forsyningsvirksomheder vedrørende tinglysnings eventuelle betydning for vurderingen i henhold til energiforsyningslovene.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018