Praksis vedrørende restanceinddrivelse og depositumstillelse

Energitilsynet tilkendegav, at Energitilsynet fortsat vil vurdere konkrete henvendelser fra forbrugere eller værker vedrørende restanceinddrivelse og depositumstillelse

Energitilsynet tilkendegav, at Energitilsynet fortsat vil vurdere konkrete henvendelser fra forbrugere eller værker vedrørende retsanceinddrivelse og depositumstillelse og de dertil knyttede problemstillinger, men at tilsynet ikke finder grundlag for at ændre de hidtil fastlagte retningslinier vedrørende det fysiske grundlag for beregning af fast afgift retsanceinddrivelse og depositumstillelse. Bemærk at efter oprettelse af Ankenævnet på Energiområdet behandles civilretlige spørgsmål af Ankenævnet på Energiområdet. Det offentligretlige tilsyn ligger fortsat hos Energitilsynet.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018