Principper ved opgørelsen af forrentningsgrundlag m.v. efter varmeforsyningsloven

Energitilsynet tilkendegav, hvorledes flere forhold vedrørende varmeforsyningsvirksomhedernes opgørelse af deres forrentningsgrundlag skulle håndteres

Energitilsynet tilkendegav, hvorledes flere forhold vedrørende varmeforsyningsvirksomhedernes opgørelse af deres forrentningsgrundlag skulle håndteres. Tilkendegivelsen indebar bl.a. en stillingtagen til anvendelsen af Energitilsynets tilkendegivelse af 29. april 2008 om ”Administrationsgrundlag for opgørelse af fjernvarmeaktiver pr. 1. marts 1981” med tilhørende komponentliste.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018