Prisloft for affaldsdamp: AffaldPlus for 2011 og 2012

Energitilsynet har fastsat et prisloft for damp for AffaldPlus i Slagelse for 2011 og 2012

Energitilsynet har fastsat et prisloft for damp for AffaldPlus i Slagelse for 2011 og 2012.

Fastsættelsen skal ske efter et konkret skøn. Sekretariatet har på baggrund af sagens fakta, herunder parternes anbringender og gældende regler foretaget en skønsafvejning og vurderet, at dampprisloftet for AffaldPlus i 2011 og 2012 skal fastsættes til 1,33 * anlæggets prisloft for varmt vand.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018