Prisloft for levering af damp for AffaldPlus, Slagelse for år 2021

Forsyningstilsynet har udmeldt et prisloft for damp for AffaldPlus, Slagelse på 127 kr./GJ for år 2021

Et dampprisloft skal fastsættes til det udmeldte prisloft for opvarmet vand forøget med sandsynliggjorte meromkostninger for produktion af damp i forhold til produktion af varmt vand, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 4, og prisloftsbekendtgørelsens § 8, stk. 2.

AffaldPlus har efter Forsyningstilsynets vurdering sandsynliggjort, at meromkostningerne ved at levere damp i forhold til opvarmet vand udgør 30 %. Forsyningstilsynet har på den baggrund fastsat prisloftet for levering af damp for AffaldPlus, Slagelse for år 2021 til 1,30 * anlæggets prisloft for levering af opvarmet vand, hvilket tilsynet har fastsat til 98 kr./GJ. Se link  

Herefter bliver dampprisloftet 127 kr./GJ, hvilket er en stigning på 5 kr. kr./GJ i forhold til AffaldPlus’ dampprisloft for år 2020, som udgjorde 122 kr./GJ.