Prisloft for levering af damp for AffaldPlus, Slagelse for år 2022

Forsyningstilsynet har udmeldt et prisloft for damp for AffaldPlus, Slagelse på 130 kr./GJ for år 2022.

Et dampprisloft skal fastsættes til det udmeldte prisloft for opvarmet vand forøget med sandsynliggjorte meromkostninger for produktion af damp i forhold til produktion af varmt vand, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 4, og prisloftsbekendtgørelsens § 8, stk. 2.

AffaldPlus har efter Forsyningstilsynets vurdering sandsynliggjort, at meromkostningerne ved at levere damp i forhold til opvarmet vand udgør 30 %. Forsyningstilsynet har på den baggrund fastsat prisloftet for levering af damp for AffaldPlus, Slagelse for år 2022 til 1,30 * anlæggets prisloft for levering af opvarmet vand, hvilket tilsynet har fastsat til 100 kr./GJ, jf. dette link

Herefter bliver dampprisloftet 130 kr./GJ, hvilket er en stigning på 3 kr. kr./GJ i forhold til AffaldPlus’ dampprisloft for år 2021, som udgjorde 127 kr./GJ.

Udmeldingen af prisloftet og de tilhørende bilag kan ses her på siden.