Prisloft for opvarmet vand fra affaldsforbrændingsanlæg 2021

Forsyningstilsynet har udmeldt et prisloft for opvarmet vand fra affaldsforbrændingsanlæg gældende for år 2021.

Prisloftet er fastsat til 98 kr./GJ, hvilket er en stigning på 4 kr./GJ i forhold til loftet for 2020, som udgjorde 94 kr./GJ.

Hovedårsagen til stigningen er en generel stigning i de omkostninger/indtægter pr. GJ hos de centrale værker, der danner grundlag for beregningen af prisloftet. Det gælder bl.a. som følge af højere brændselspriser i 2019 i forhold til 2018. Hertil kommer, at der for de centrale værker er tale om flere 3. partsinvesteringer i 2019 og som følge heraf stiger tillægget til gennemsnitsprisen.

Regelgrundlag
Forsyningstilsynet skal hvert år udmelde et prisloft for opvarmet vand og damp fra affaldsforbrændingsanlæg, jf. prisloftsbekendtgørelsen § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 817 af 21. juni 2017. Prisloftet indgår sammen med varmeforsyningslovens øvrige bestemmelser om indregning af nødvendige omkostninger i prissætning af varme leveret af affaldsforbrændingsanlæg. Prisloftet er fastsat med udgangspunkt i et gennemsnit af omkostninger/indtægter fra de største centrale kraftvarmeværkers varmeleverancer i 2019. 

Udmeldingen af prisloftet og de tilhørende bilag kan ses her på siden.