Prisloft for varme fra affaldsforbrændingsanlæg 2020

Forsyningstilsynet har fastsat et nyt prisloft for opvarmet vand fra affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2020.

Prisloftet er fastsat til 94 kr./GJ, hvilket er en stigning på 6 kr./GJ i forhold til loftet for 2019, som udgjorde 88 kr./GJ.

Hovedårsagen til prisstigningen er en ny sammensætning af hvilke centrale kraftvarmeværker, der indgår i beregning af gennemsnittet. H.C. Ørstedværket indgår således i beregningen i år, modsat sidste år, hvor værkets varmeleverance var under grænsen på 1.000 TJ.

Endvidere er gennemsnittet af omkostninger/indtægter steget, som følge af større omkostninger fra investeringer fra 3. part.

Regelgrundlag

Forsyningstilsynet skal hvert år udmelde et prisloft for opvarmet vand og damp fra affaldsforbrændingsanlæg, jfr prisloftsbekendtgørelsen § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 817 af 21. juni 2017. Prisloftet indgår sammen med varmeforsyningslovens øvrige bestemmelser om indregning af nødvendige omkostninger i prissætning af varme leveret af affaldsforbrændingsanlæg. Prisloftet er fastsat med udgangspunkt i et gennemsnit af omkostninger/indtægter fra de største centrale kraftvarmeværkers varmeleverancer i 2018.

Udmeldingen af prisloftet og de tilhørende bilag kan ses her på siden.