Problemstillinger vedrørende prisharmonisering og -differentiering ved fusioner og opkøb

Problemstillinger vedrørende prisharmonisering og pris-differentiering i relation til fusioner og opkøb: Energitilsynet tilkendegav, at kollektiv virksomhed skal forstås, som den samlede virksomhed. Ved opkøb og fusioner kan der derfor ske prisharmonisering

Energitilsynet tilkendegav, at kollektiv virksomhed skal forstås, som den samlede virksomhed. Ved opkøb og fusioner kan der derfor ske prisharmonisering, men der kan prisdifferentieres i overensstemmelse med varmeforsyningslovens regler.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018