REFA, Stubbekøbing Fjernvarme A/S afvikling af overdækning

REFA, Stubbekøbing Fjernvarme A/S har anmodet om tilladelse til afvikling af overdækning, på 641 t.kr. i varmeprisen i regnskabsåret 2020.

Baggrunden for henvendelsen til Forsyningstilsynet er, at REFA, Stubbekøbing Fjernvarme som opfølgning på tidligere aftale med Forsyningstilsynet vedrørende en overdækning kan konstatere ikke at komme i mål med denne.