Regnskabsforhold i Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Selskabets forrentning af indskudskapital er sket i strid med varmeforsyningsloven, da der ikke er søgt om forudgående godkendelse.

Selskabets forrentning af indskudskapital er sket i strid med varmeforsyningsloven, da der ikke er søgt om forudgående godkendelse. Selskabet skal dog ikke tilbagebetale til forbrugerne eller modregne forrentningen af indskudskapitalen i priserne, såfremt interessenterne giver endeligt afkald på forrentningen, og selskabet foretager de fornødne regnskabsmæssige omposteringer.

Fakta: Forsyningstilsynet

overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018