Regnskabsgennemgang af fjernvarmeværker i Region Midtjylland

Regnskabsgennemgang af Region Midtjylland - afrapportering december 2009. Der skal tilbageføres et millionbeløb

Orientering: Energitilsynet har tilkendegivet overfor 85 %, svarende til 111 værker, i Region Midtjylland, hvordan deres regnskabsaflæggelse vurderes i forhold til varmeforsyningsloven.

54 af de gennemgåede 111 værker, skal ikke føre penge tilbage til forbrugerne. Samlet skal der tilbageføres 175 mio. kr. til forbrugerne.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018