Regulering af gebyrer på el-, gas- og varmeområdet

Energitilsynet tog standardgebyrer til efterretning

Energitilsynet vedtog, at arbejdsgruppens tilslutning til standardgebyrerne tages til efterretning. Energitilsynet vil som udgangspunkt ikke betragte gebyrer som urimeligt ift. forsyningslovene, hvis et selskab opkræver gebyret i overensstemmelse med standardgebyrerne. Selskaberne skal ved anmeldelse oplyse om de anvender vejledende gebyrer eller opkræver faktiske omkostninger.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018