Resultatet af screeningen af fjernvarmeværkernes budgetter og regnskaber

Det igangværende samarbejde med Dansk Fjernvarme om udbredelsen af kendskabet til varmeforsyningslovens prisbestemmelser skal intensiveres

Energitilsynet vedtog, at resultatet af gennemgangen skulle drøftes med Dansk fjernvarme, og fjernvarmeværkerne skulle inddeles i de fem nye regioner. Der skulle efterfølgende foretages sagsbehandling af en region ad gangen. Det igangværende samarbejde med Dansk Fjernvarme om udbredelsen af kendskabet til varmeforsyningslovens prisbestemmelser skulle intensiveres.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018