Revision af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Energitilsynet udsteder anmeldelsesbekendtgørelse

Energitilsynet vedtog, at udstede ”Bekendtgørelse om anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre betingelser for transport og levering af fjernvarme samt produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prislofter”.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018