Ribe Fjernvarme: Opkrævning af effektbidrag ved anvendelse af spidseffekt

Anvendelse af maksimalbelastning som beregningsgrundlag for et værks effektbidrag er generelt ikke i strid med varmeforsyningsloven, såfremt systemet udformes på en rimelig måde, som ikke giver et for stort tilfældighedselement

Afgørelsen kan findes her på siden.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018