Rønne Vand- og Varmeforsyning: Forslag til en swap-forretning

Energitilsynet vedtog blandt andet, at det var udenfor Energitilsynets kompetence at vurdere risikoprofilen i den konkrete swap-forretning

Energitilsynet vedtog, at det var udenfor Energitilsynets kompetence, at vurdere risikoprofilen i den konkrete swap-forretning. Det tiltrædes, at Rønne Vand- og Varmeforsyning A.m.b.a afskriver restsaldoen på underdækningen pr. 31. dec. 1999 i varmepriserne over en periode på 5 år. Restsaldoen på underdækningen skal reduceres med virkning for varmeprisen jf. VFL, § 21, stk. 4.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018