Rønne Varme anmoder om genoptagelse af afgørelse om RVs henlæggelser for 2017-2020

Rønne Varme (herefter RV) har anmodet Forsyningstilsynet om at genoptage Forsyningstilsynets afgørelse af 26. august 2020.

Ved afgørelsen fandt Forsyningstilsynet, at RV har opkrævet henlæggelser i strid med reglerne i 2017 og 2018, og at disse henlæggelser skal være afviklet senest ved udgangen af 2022. Forud for afgørelsen var bl.a. fremsendt Forsyningstilsynets oplæg til forhandling om afvikling af henlæggelser senest ved udgangen af 2021. På baggrund af RVs høringssvar og ønsket om en længere afviklingsperiode rykkede Forsyningstilsynet afviklingstidspunktet til udgangen af 2022.

Forsyningstilsynet afslår at genoptage Forsyningstilsynets afgørelse af 26. august 2020, jf. ulovbestemte forvaltningsretlige principper. Forsyningstilsynet vurderer, at der ikke er begået sagsbehandlingsfejl, jf. forhandlingspligten i § 21, stk. 4.

Baggrunden for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår i vedhæftede.