Ry Varmeværk kan ikke meddeles undtagelse fra henlæggelsesreglerne

Ry Varmeværk kan ikke meddeles undtagelse fra henlæggelsesreglerne, jf. afskrivningsbekendtgørelsens § 11.

Ry Varmeværk har ved mail af den 21. februar 2020 anmodet Forsyningstilsynet om tilladelse til at anvende en henlæggelse fra 2014/15 i 2020, dvs. efter 5 års fristen i afskrivningsbekendtgørelsen er overskredet. Varmeværket er fra 1. januar 2019 – med en overgangsperiode på 6 mdr. i andet halvår 2018, overgået til kalenderår.

Henlæggelsen skulle have været anvendt til det øremærkede formål senest 31. maj 2020 (idriftsættelsesåret/skrotningsåret), da Ry Varmeværk har haft forskudt regnskabsår.

  • Ry Varmeværk kan ikke meddeles undtagelse fra henlæggelsesreglerne, jf. afskrivningsbekendtgørelsens § 11.
  • Ry Varmeværk skal tilbagebetale første års henlægger på kr. 500.000 (henlagt i 2014/2015) til skrotning af Brunhøjvej til forbrugerne jf. afskrivningsbekendtgørelsens § 5, stk. 2 og varmeforsyningslovens § 20, stk. 2 og § 21, stk. 4.

Afgørelsen kan findes her på siden under 'Hent fil'.