Samarbejdsaftale om efterforskning og indvinding af geotermisk energi

Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. & DONG VE A/S: Samarbejdsaftale vedrørende efterforskning og indvinding af geotermisk energi ved Sønderborg. Energitilsynet tager anmeldte samarbejdsaftale til efterretning

Energitilsynet vedtog, at tage den anmeldte samarbejdsaftale til efterretning, herunder realforrentning på 8 % p.a. til forrentning og tilbagebetaling af parternes indskudskapital over 25 år. Sønderborg Fjernvarme og DONG skulle anmelde supplerende samarbejdsaftaler, samt løbende anmelde afregnings-, effekt- og produktionspriser, hvis geotermisk varmeproduktion.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018